Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Triết học Thế giới

(Chinhphu.vn) - Viện Triết học Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Triết học Thế giới và Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Nền văn minh nhân loại đương đại với khát vọng và động lực khai phóng, phát triển trí tuệ triết học ở Việt Nam” tại Hà Nội.

Đông đảo các nhà khoa học, nhà giáo, nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả từ các cơ quan quản lý Trung ương, học viện, viện nghiên cứu tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nhị Lê - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhận định rằng "sự nhảy vọt của khoa học tự nhiên đã đề ra yêu cầu nhìn xa trông rộng và làm cho vấn đề tầm nhìn ngày càng trở nên vô cùng quan trọng, bức thiết". Tầm nhìn phát triển cần triết lý phát triển dẫn đường, cần đi từ triết lý đến tầm nhìn để đề ra quyết sách và hành động.

TS. Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề Phát triển, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, lại nhấn mạnh đến các yếu tố văn hóa tinh thần trong hoạt động thực tiễn và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trao đổi sau hội thảo, GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, cho rằng hội thảo đã xới lên được những vấn đề rất rộng của triết học đương đại, gắn liền với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm tiền đề cho các tầm nhìn và quyết sách chiến lược của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới với các khát vọng và hoài bão lớn lao của đất nước và dân tộc.

PGS.TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng sự kiện đã khơi gợi những tầm vóc, ý nghĩa và giá trị quan trọng của triết học đương đại đối với sự nghiệp phát triển của đất nước. Triết học có sứ mệnh dẫn đường cho phát triển. Thời gian qua, ngành triết học Việt Nam đã có nhiều đóng góp rất tích cực cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN.

Từ Đại hội VI, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, khẳng định đổi mới phải bắt đầu từ đởi mới tư duy. Đến Đại hội XIII, trong 12 định hướng phát triển đất nước, nội dung được khẳng định trước hết là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy. Đây là một định hướng rất quan trọng mà triết học phải bám sát, xây dựng thế giới quan triết học cho thời kỳ đổi mới mạnh mẽ và toàn diện đất nước theo định hướng XHCN.

PGS.TS. Đào Duy Quát bày tỏ mong muốn giới triết học tiếp tục bám sát các định hướng chiến lược của Đại hội XIII, đồng thời phối hợp triển khai các nghiên cứu liên ngành khoa học khác để góp phần thiết thực đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ tư duy, hình thành thế giới quan và phương pháp luận làm cơ sở xây dựng các dự báo và thể chế hóa những quyết sách phát triển bền vững, nhằm góp phần hiện thực hóa thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với các tầm nhìn 2030 và 2045, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN.

Liên minh Kỷ lục Thế giới trao bản quyền đào tạo doanh nhân cho Việt Nam

Nhân dịp này, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS), được sự ủy quyền của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WORLDKINGS) đã trao Bằng bản quyền Khóa đào tạo Doanh nhân đỉnh cao đương đại cho Viện Triết học Phát triển để triển khai đào tạo tại Việt Nam.

Đây là chương trình đào tạo doanh nhân đương đại dựa trên năng lực và tài nguyên trí tuệ mà các doanh nghiệp đỉnh cao đương đại cần nhận thức và khai thác để phát triển. Thông qua khóa đào tạo, các nguyên lý, công thức, kỹ thuật, kỹ năng thực hành tiên tiến sẽ được chuyển giao cho học viên nhằm đào tạo những doanh nhân đỉnh cao đương đại ở Việt Nam trong thời gian tới.

Thành lập Trung tâm Triết học Lượng tử thuộc Viện Triết học Phát triển

Viện Triết học Phát triển cũng đã công bố quyết định về việc thành lập Trung tâm Triết học Lượng tử thuộc Viện Triết học Phát triển.

Trung tâm Triết học Lượng tử có các chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai triết học lượng tử vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội và đời sống; thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ và kỹ thuật các sản phẩm nghiên cứu về triết học lượng tử trong chức năng, nhiệm vụ được giao; đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, tập huấn, tư vấn,… liên quan đến triết học lượng tử.

TS. Vũ Như Ngọc - nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo Hạt nhân, Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Triết học Lượng tử với nhiệm kỳ 5 năm.

Phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Triết học Lượng tử, TS. Vũ Như Ngọc chia sẻ: "Cần nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nhân về tầm quan trọng của khoa học lượng tử trong tiến trình phát triển, thúc đẩy các nghiên cứu cơ sở và cơ bản đương đại về khoa học lượng tử cùng những nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ - kỹ thuật lượng tử, để đáp ứng hiệu quả hơn với những thách thức và yêu cầu phát triển đương đại".

TS. Vũ Như Ngọc cũng cho biết, thời gian tới, khi đi vào hoạt động, Trung tâm Triết học Lượng tử sẽ tập trung nghiên cứu trước hết vào hai lĩnh vực đã được đầu tư nghiên cứu cơ sở và cơ bản trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua là "sinh học lượng tử" và "máy tính lượng tử".

Đáng chú ý, việc nghiên cứu tìm ra các thực phẩm dựa trên "thời-không sinh học phân tử" gắn với sinh học lượng tử là một hướng nghiên cứu mới phục vụ cho sức khỏe con người trong thời gian tới.