Kinh tế

Một chi nhánh Công ty sản xuất VLXD của DIC phải dừng sản xuất dòng ngói do trùng với đối thủ

CTCP Sản xuất VLXD DIC - Chi nhánh Long An cam kết sẽ chấm dứt ngay việc sản xuất, mua bán loại ngói này. Lượng tồn kho hiện tại Công ty sẽ bán hết trong vòng 90 ngày sau khi biên bản này có hiệu lực.