Kinh tế

Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn "chia đất" ở mảng thời trang cao cấp cho hai con Louis Nguyễn và Tiên Nguyễn như thế nào?

Kinh doanh mặt hàng xa xỉ, biên lợi nhuận của công ty DAFC của Tiên Nguyễn đang thấp hơn so với công ty đang hoạt động ở mảng thời trang thứ cấp của anh trai Louis Nguyễn.