Xe & Công nghệ

Nguyên tắc đề nghị, xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.