Xã hội

Bình Phước: Phát động Tháng công nhân, vệ sinh lao động năm 2024

Ngày 21/4, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.