Sức khỏe

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.