Sức khỏe

Bé gần 18 tháng tuổi bị máy cắt đá của gia đình cắt đứt lìa bàn tay

Trong lúc đang chơi, cháu bé đã vô thức cho bàn tay phải vào máy cắt đá tại xưởng làm đá của gia đình và bị cán đứt lìa