Đời sống

Bộ GDĐT đề xuất tăng lương, phụ cấp cho giáo viên mầm non

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, điều chỉnh hàng loạt quy định với giáo viên mầm non đồng thời đề xuất với Chính phủ xem xét tăng lương, tăng phụ cấp, không giảm biên chế với giáo viên mầm non.