Vingroup quý 4/2023: Lần đầu tiên doanh thu sản xuất vượt lên dẫn đầu, tỷ trọng doanh thu BĐS chưa đến 20%

qĐược biết, trong quý 4/2023, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào 2021.

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố BCTC quý 4/2023. Theo đó, doanh thu thuần quý 4 đạt 27.428 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động sản xuất mang về chủ yếu với 41% doanh thu cho Vingroup trong quý ngày với 11.266 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản lại giảm mạnh 84% so với cùng kỳ còn 4.808 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản mang về doanh thu lớn thứ 3 với 2.396 tỷ đồng.

photo-1706685992940

photo-1706686027550

Đây là quý đầu tiên kể từ khi VinFast đi vào vận hành thương mại, doanh thu hoạt động sản xuất của Vingroup mới vượt qua doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và trở thành nguồn thu chủ lực của Vingroup.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất của Vingroup có sự đóng góp của CTCP Di chuyển xanh và Thông Minh (GSM).

Cụ thể, trong BCTC quý 4 của Vingroup cho biết luỹ kế đến hết năm 2023, công ty đã ghi nhận khoản thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đối với GSM là 20.164 tỷ đồng. Con số này trong quý 3/2023 là 9.141 tỷ đồng. Như vậy tính riêng trong quý 4, GSM đã đóng góp 11.023 tỷ đồng doanh thu cho Vingroup.

Ngoài ra, Vingroup còn ghi nhận khoản phải thu 2.424 tỷ đồng đối với GSM tại ngày 31/12/2023.

Được biết, trong quý 4/2023, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào 2021.

Tại thị trường Bắc Mỹ, VinFast đã nhận được 70 đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý trên toàn nước Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho đợt giao hàng đầu tiên của VF 9 vào năm 2024.

Tổng doanh thu cả năm 2023 đạt 161.634 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với năm trước. Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của doanh nghiệp này.

Lợi nhuận trước thuế của Vingroup trong 2023 đạt 13.681 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 2.051 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 669.617 tỷ đồng, tăng 16% so với số đầu năm.