Nỗ lực nhiều hơn, tiến tới 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Trần Công Phàn đề nghị mỗi hội viên cần thể hiện trách nhiệm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để đạt được những kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Sáng 29/1, Trung ương Hội luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, việc chức người lao động năm 2023. Tại Hội nghị, TS.Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày “báo cáo tổng kết 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội Luật gia Việt Nam”.

Theo TS.Trần Công Phàn, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và từ yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, đơn vị, các chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể.

Vai trò, vị trí của Hội Luật gia các tỉnh, thành phố và các cấp hội ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Đa số Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, biên chế và giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các sở, ngành của địa phương. Hệ thống tổ chức các cấp Hội luật gia và số lượng hội viên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tiêu điểm - Nỗ lực nhiều hơn, tiến tới 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Ông Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống.

Các mặt công tác chuyên môn như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp hội quan tâm, đẩy mạnh và triển khai thực hiện tốt. Số liệu thống kê cho thấy, một số mặt hoạt động tăng hơn so với năm 2022.

Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên. Công tác tham gia từ thiện được triển khai tích cực với sự đóng góp của Đảng uỷ, công đoàn, đoàn thanh niên. Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả nhất định.

Tiêu điểm - Nỗ lực nhiều hơn, tiến tới 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. 

Tại Hội nghị, TS.Trần Công Phàn cũng nêu ra những phương hướng và những nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác, trong đó tập trung trong công tác tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. 

"Trước khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu công việc ngày càng cao, mỗi hội viên cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để đạt được kế hoạch đề ra, tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam vào năm 2025", TS. Trần Công nhấn mạnh. 

Khẩn trương tiến hành chuyển đổi số 

Sau khi lắng nghe các báo cáo, một số đại biểu ý kiến về việc khẩn trương triển khai chuyển đối số, tham gia vào trục liên thông văn bản Quốc gia. Đại biểu cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, cần trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đại biểu, hiện nay việc gửi văn bản số hoá tới các Bộ, ngành, địa phương và với Hội luật gia các tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhiều khi phải tiến hành thủ công qua bưu điện. Điều này dẫn đến tốn kém chi phí, mất nhiều thời gian, không đảm bảo tính liên tục, bồng bộ, chưa bắt kịp chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

Tiêu điểm - Nỗ lực nhiều hơn, tiến tới 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).

Các đại biểu trình bày báo cáo. 

Sau khi lắng nghe ý kiến, TS. Nguyễn Văn Quyền -  Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam đã có chỉ đạo giao Văn phòng Trung ương Hội xây dựng đề án, kế hoạch để sớm triển khai vấn đề trên trong năm 2024. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trình bày nhiều ý kiến nhằm xây dựng công tác Hội hoàn thiện hơn trong năm 2024. Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.