Đã có tài khoản định danh điện tử, người dân có cần mang theo CCCD gắn chip không?

Tài khoản định danh điện tử là "tập hợp gồm tên đăng nhập (mã số định danh cá nhân), mật khẩu (gửi qua tin nhắn điện thoại khi đăng ký)". Tài khoản này được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Tài khoản định danh điện tử là "tập hợp gồm tên đăng nhập (mã số định danh cá nhân), mật khẩu (gửi qua tin nhắn điện thoại khi đăng ký)". Tài khoản này được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, hiện nay Cục đã xây dựng ứng dụng định danh điện tử (VNEID) để cung cấp tiện ích cho người dân với các chức năng cho tài khoản định danh như thay thế thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip vật lý, thẻ bảo hiểm y tế vật lý, giấy phép lái xe, đăng ký xe vật lý...

Với chức năng thay thế thẻ CCCD gắn chip vật lý, các thông tin hiển thị trên CCCD điện tử có giá trị tương đương trên thẻ CCCD gắn chip vật lý.Vì vậy, CCCD điện tử có thể phục vụ cơ quan chức năng, người dân sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính mà không cần trình thẻ CCCD gắn chip vật lý.

Tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ. Với tài khoản mức độ 1, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản gồm: Phòng chống dịch (khai báo y tế, thông tin tiêm chủng), giải quyết dịch vụ công trực tuyến (thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng). Với loại tài khoản này, người dân có thể đăng ký ngay trên ứng dụng VNeID.

Với tài khoản mức độ 2, người dân có thể sử dụng tất cả tiện ích mà ứng dụng VNeID cung cấp gồm: Tích hợp các loại giấy tờ (giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế), thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền).

Tuy nhiên, để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân sẽ phải đến cơ quan công an địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) để đăng ký hoặc có thể đăng ký cùng lúc khi làm thẻ CCCD gắn chip.

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục phát triển cung cấp thêm tiện ích cho người dân trên ứng dụng VNEID như: Tích hợp giấy đăng ký phương tiện, mã số thuế cá nhân; nhập thông tin giấy tờ để tích hợp; đẩy mạnh kết nối với hệ thống điện tử của các tổ chức để ứng dụng định danh điện tử được rộng rãi hơn.

Đặc biệt, khi thực hiện các dịch vụ công sử dụng tài khoản định danh điện tử (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia), thông tin tự điền vào các biểu mẫu đăng ký mà. Các thông tin này bảo đảm chính xác, người dân không phải xuất trình các giấy tờ kèm theo.