Cán bộ, công chức, người lao động TPHCM nghỉ Tết Dương lịch 2024 ra sao?

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Hai, ngày 1/1/2024.

UBND TPHCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Hai, ngày 1/1/2024.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Cán bộ, công chức, người lao động TPHCM nghỉ Tết Dương lịch 2024 ra sao? - Ảnh 1.

Hoạt động treo cờ Tổ quốc được duy trì thực hiện vào các dịp lễ, tết. Ảnh: Ngô Tùng

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1/1/2024.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị, và các khu vui chơi công cộng.

Cùng với đó, bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

UBND TPHCM cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các địa phương thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.